Bärengruppe (Integrativgruppe)

Karin Miller – pädagogische Fachkraft/Leitung
Marion Urbanski – Erzieherin
Daniela Gallbronner – pädagogische Ergänzungskraft
Theresa Schlander – pädagogische Fachkraft/Gruppenleitung